Warunki Dostaw


Sprzedaż wyrobów Ziegel-Fertigteil-Elemente Spółka z o.o. odbywa się na podstawie pisemnego zamówienia zawierającego:

  • Specyfikację zamawianych elementów budowlanych.
  • Dokładny adres dostawy.
  • Nazwisko lub nazwę firmy zamawiającego jego adres i telefon.
  • Określenie formy transportu (własny lub zorganizowany przez Ziegel-Fertigteil-Elemente Spółka z o.o.).

Przy zamówieniach wyrobów o nietypowych wymiarach i specjalnej strukturze odbiegających od standardowych, pobieramy zaliczkę w wysokości 40%.

Wysyłka lub odbiór towarów po uregulowaniu pełnej zapłaty.

Przy dłuższej współpracy termin płatności zostanie przedłużony do 14 dni.